Mạch điều khiển đèn tín hiệu đèn giao thông chớp vàng dùng năng lượng mặt trời có mấy loại?

Mạch điều khiển đèn chớp vàng D300 cho trụ đơn

Thông số kỹ thuật mạch điều khiển đèn chớp vàng trụ đơn

 • Tấm pin năng lượng mặt trời: 8W-20W
 • Nguồn điện:12V DC
 • Nguồn điện lưu trữ: 12V 5AH -7.2AH
 • Tần số chớp: 40 lần/phút

Mạch điều khiển đèn chớp vàng cho trụ đôi

Thông số kỹ thuật mạch điều khiển đèn chớp vàng trụ đôi

 • Tấm pin năng lượng mặt trời: 40W-70W
 • Nguồn điện:12V DC
 • Nguồn điện lưu trữ: 12V 20AH -28AH
 • Tần số chớp: 40 lần/phút

Mạch điều khiển đèn chớp vàng cho trụ đôi và biển báo chú ý quan sát

Thông số kỹ thuật mạch điều khiển đèn chớp vàng trụ đôi

 • Tấm pin năng lượng mặt trời: 80W-120W
 • Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời
 • Nguồn điện:12V DC
 • Nguồn điện lưu trữ: 12V 40AH -65AH
 • Tần số chớp: 40 lần/phút

Mạch điều khiển đèn chớp vàng cho trụ 3 đèn

Thông số kỹ thuật mạch điều khiển đèn chớp vàng trụ đôi

 • Tấm pin năng lượng mặt trời: 70W-100W
 • Nguồn điện:12V DC
 • Nguồn điện lưu trữ: 12V 20AH -40AH
 • Tần số chớp: 40 lần/phút