Khi sóng vỗ lên xuống, các phao nổi biến chuyển động thành quá trình đẩy và nén trong piston thuỷ lực, chuyển đổi thành bộ lưu trữ năng lượng.

Nhà máy điện Eco Wave Power đã sử dụng công nghệ này để chuyển đổi thành điện năng, họ sử dụng một hệ thông bao gồm các phao nổi, piston, bộ lưu trữ năng lượng, động cơ và máy phát, khi sóng vỗ lên xuống các phao nổi biến chuyển động thành quá trình nén và đẩy trong piston thủy lực

Các chất lỏng thủy lực có thể phân hủy sinh học chuyển đổi thành bộ lưu trữ năng lượng, chuyển động quay của động cơ thủy lực truyền động cho máy phát, điện năng được sản xuất và truyền tải lên lưới, nhà máy được giám sát và điều khiển bởi hệ thống tự động hóa thông minh.

Nhờ hệ thống chu trình khép kín nên dễ dàng xây dựng cũng như mở rộng nhà máy, những cấu trúc hiện có như đê, bờ kè chắn sóng và cầu tàu có thể áp dụng làm dự án điện

Công nghệ này nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh

Nó định hình cho sự phát triển tương lai của năng lượng sóng biển

Nhà máy điện năng lượng sóng Eco Wave Power đã lập kỷ lục thế giới khi kết nối liên tục 15.000 giờ với lưới điện

71% bề mặt tría đất được bao phủ bởi nước nên các nhà khoa học kỳ vọng năng lượng sóng có thể đáp ứng 4 lần nhu cầu điện năng hang ngày của thế giới

Xem thêm bài viết>>